top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

[Bedrijfsnaam]
 

 • Bedrijfsnaam of bedrijfsnaam.

 • Adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

 • Namen van bedrijfsfunctionarissen.

 • Telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van het bedrijf.

 • Registratienummer in het Handels- en Bedrijvenregister  of een andere autoriteit die van toepassing is op de activiteit.  

 • Identificatienummer van de belasting.  

 • Rechtsvorm van het bedrijf.

 • Bedrag van het aandelenkapitaal.

 • Als uw website diensten aanbiedt in het kader van een activiteit die de goedkeuring van een overheidsinstantie vereist, moeten de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit worden verstrekt. ​​​

 • Naam, benaming of bedrijfsnaam en adres en telefoonnummer van de host van zijn site.

 • Kennisgevingen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens.

 • Kennisgevingen met betrekking tot het gebruik van cookies.

bottom of page